Print

1 Graviditet

En positiv graviditetstest vil skape sterke reaksjoner, om graviditeten er ønsket eller ikke. For de aller fleste som blir uønsket gravid, vil det føre til både vanskelige tanker og valg hvor mange føler at de står alene. Med god støtte fra helsepersonell vil mye gjøres lettere. Det er da viktig å veilede på en sånn måte at personen finner ut av egne ønsker.

Første kontakt

Hvis en kvinne har en uteblitt menstruasjon, selv om hun ikke nødvendigvis tror hun kan være gravid, bør hun få tatt en graviditetstest. Testen kan teoretisk være falsk negativ om den tas for tidlig, og det kan ta tre uker fra et ubeskyttet samleie til graviditetstesten blir positiv. Jo raskere hun vet om hun er gravid, jo enklere blir det å planlegge den videre oppfølgingen.

Hvis ikke kvinnen har tatt en test før hun kommer, er det lurt å snakke med henne før du tar testen. Forsøk å få frem om kvinnen frykter eller håper at hun kan være gravid. Spør også hva hun har tenkt å gjøre om testen blir positiv. På den måten har dere et godt utgangspunkt for den videre samtalen etter at svaret på graviditetstesten foreligger. Det er ikke nødvendig med underlivsundersøkelse tidlig i svangerskap, hvis det ikke foreligger plager. Testing for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), som klamydia, gjøres på indikasjon.

Anamnese

Lengden på svangerskap regnes ut fra dato for første dag av siste menstruasjon. Kartlegg vanlig syklus (lengde og regelmessighet), tidspunkt for samleie(r) og om det foreligger symptomer som kvalme eller ømme bryster. Hvis det er brukt prevensjon, er det greit å forhøre seg om prevensjonssvikt.

Både smerter og småblødninger er vanlig i første trimester. Så lenge blødningen er mindre enn mens, og smertene ikke forverrer seg, trenger det hverken bety at det er en spontanabort eller graviditet utenfor livmoren.

Informasjon ved negativ test

Det er viktig å forklare kvinnen at en negativ test kan bli positiv senere hvis det ikke er gått tre uker siden siste ubeskyttede samleie. Avtal derfor ny konsultasjon om en–to uker dersom menstruasjonen fremdeles uteblir. Det går også an å bestille blodprøve for å se etter HCG i blodet. Forklar i tillegg kvinnen at uteblitt menstruasjon kan ha mange årsaker.

Om hun ikke bruker prevensjon, er det en god anledning for veiledning og motivering for prevensjonsbruk. Hvis hun har brukt prevensjonen feil, er det viktig å gi brukerveiledning eller tilby bytte til en annen type prevensjon.

Informasjon ved positiv test

Falskt positiv test ser vi bare etter svangerskap utenfor livmoren eller de første ukene etter en spontanabort.

Ønsket svangerskap
Dersom svangerskapet er ønsket, bør hun henvises til fastlege eller til helsestasjonen for videre oppfølgning og svangerskapskontroller. Helsestasjonen vil også følge opp etter fødsel. De fleste velger å gå annenhver gang til fastlege og jordmor. Svangerskapskontroller i det offentlige er gratis. Fra 1. januar 2022 vil gravide som ved termin er 35 år eller eldre, ha rett til NIPT og tidlig ultralyd. NIPT står for non-invasive prenatal test, og er en blodprøve som kan påvise kromosomavvik. I løpet av 2022 vil det også innføres tilbud om ultralydundersøkelse for alle gravide rundt uke 12 i svangerskapet (uke 11+0-13+6). I tillegg er det ultralydundersøkelse i uke 18.

Kvinner flest har behov for mye informasjon, og det er lurt å starte med å si at de ikke bør google, men heller forholde seg til kvalitetssikrede nettsider som www.helsenorge.no/gravid. Fortell kvinnen at hun skal ta daglig tilskudd av folat, som kan kjøpes reseptfritt på apotek, til og med tolvte svangerskapsuke. Kartlegg røyking, medikament- og rusmiddelbruk, og gi eventuelle råd om å slutte. Dersom hun ønsker hjelp med økonomiske og sosiale forhold, henvises hun til NAV.

Uavklart ønske eller ønske om svangerskapsavbrudd
Dersom svangerskapet ikke er ønsket eller kvinnen er usikker, bør hun få en utvidet konsultasjon. Det å finne ut at hun er gravid uten å ønske det, er ofte en psykisk belastning. Derfor er det viktig å bruke god tid, formidle støtte og nærhet og svare på kvinnens umiddelbare spørsmål.

Det er viktig å ha en direkte dialog og ofte viktig å spørre konkret om hva hun ønsker å gjøre. Fortell at i de tolv første ukene av svangerskapet er det opp til kvinnen selv å bestemme om hun vil ta abort. Forklar at svangerskapslengden regnes fra første dag i siste menstruasjon, og beregn hvor langt på vei hun er, sammen med kvinnen.

Kvinner over 16 år som ønsker abort, kan ringe direkte til sykehuset for å avtale en time. For mer informasjon og oversikt over sykehus som tilbyr abort, med telefonnummer og åpningstid, kan kvinnen gå inn på nettsidene til Sex og samfunn: https://sexogsamfunn.no/abort

Dersom kvinnen er under 16 år og ønsker abort, har de med foreldreansvaret (eller verge) i utgangspunktet anledning til å uttale seg. Det kan gjøres unntak fra dette for pasienter mellom 12 og 16 år, les mer om dette i kapittel 2.3 Selvbestemt abort.

Det kan være vanskelig, men veldig viktig å veilede en kvinne som ønsker abort. Du skal hele tiden huske på at en abort er hennes eget valg, og informasjonen bør tilpasses hennes livssituasjon og være saklig og nøktern. Vis forståelse og empati, men vær tilbakeholden med å gi personlige råd, selv om de er velmente. Selv om kvinnen kommer til timen med partner eller foreldre, bør deler av konsultasjonen være alene med pasienten, da det ikke alltid er lett å vite om de som følger henne, også påvirker kvinnens svar og forståelse av informasjon. Kvinnen må være klar over at det til syvende og sist bare er hun selv som bestemmer.

Det er naturlig at kvinnen trenger å tenke på hva hun vil, da mange vil oppleve det som et sjokk å få en positiv test. For andre kan det bekrefte noe som hun har brukt mye tid på å bekymre seg for, og kan utløse engstelse og håpløshet. Gi derfor pasienten tid om hun trenger det, og gjør en avtale for en ny konsultasjon. Gi henne også telefonnummer og åpningstider i tilfelle hun trenger å kontakte dere tidligere.

Selv om kvinnen er usikker, er det viktig for henne å komme frem til en beslutning. Av og til vil hun trenge hjelp til å kartlegge hva som hindrer henne i å ta beslutningen. Det kan være vanskelig å sortere meninger og følelser omkring framtid, partner, foreldre og frykt for inngrepet eller bivirkninger. Snakk med kvinnen om hennes sosiale nettverk og hvor hun kan få støtte. Mange finner god støtte i å snakke med partner, venner eller familiemedlemmer.

Kvinnen kan kontakte NAV eller sosionom på sykehuset (hvis sykehuset har dette) dersom hun ønsker å orientere seg om økonomiske rettigheter knyttet til et gjennomført svangerskap. Kliniske sosionomer er i tillegg også flinke til å veilede kvinner som synes det er vanskelig å ta valget. Det går også an å kontakte rådgivningstjenesten Amathea.