Journalvedlegg prevensjon

Journalvedlegg brukes i prevensjonskonsultasjonen som sjekkliste for om pasienten har noen kontraindikasjoner eller interaksjoner for ønsket prevensjon.

Vedleggene kan lastes ned som PDF-dokument. PDF-dokumentene kan fylles ut i nettleser (fungerer best i Chrome) og printes ut.

Journalvedlegg for gestagenpiller og p-stav 08.03.24Journalvedlegg for p-sprøyte 08.03.24Journalvedlegg for kombinasjonspreparater 08.03.24Journalvedlegg kobberspiral 08.03.24Journalvedlegg hormonspiral 08.03.24